مدیاپیامک، ارزانترین تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی

در پنل اس ام اس مدیا پیامک تعرفه ها شفاف است - به تعرفه های اعلام شده 9% مالیات و 30ريال تبصره مصوبه مجلس، اضافه خواهد شد.

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتور ها و پنل های پیامکی

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است

اپراتورها پنل آغازین پنل بهینه پنل پیشرفته پنل حرفه ای
اپراتور خطوط 50002 و 50004 121 111 104 96
اپراتور 1000 123 113 106 98
اپراتور 021 125 115 108 100
اپراتور 3000 125 115 108 100
اپراتور خطوط 50001 و 50009 125 115 108 100
اپراتورها پنل نمایندگی (تومان)
اپراتور خطوط 50002 و 50004 94
اپراتور 1000 96
اپراتور 021 98
اپراتور 3000 98
اپراتور خطوط 50001 و 50009 98

سوالات پر تکرار

پاسخ سوالات شما پیرامون تعرفه ارسال پیامک ها با استفاده از اپراتورها و پنل های مختلف

بله به هزینه 9% مالیات و 30ريال تبصره 19 مصوبه مجلس، اضافه خواهد شد

هر اپراتور تعرفه خاص خودش را دارد و بالا بودن یا پایین بودن تعرفه پیامک ان اپراتور دلیلی بر افت کیفیت ان اپراتور نمیباشد.در بسیاری از مواقع میزان توانایی خریداری شارژ شرکت از ان اپراتور باعث کاهش تعرفه ان اپراتور میباشد.

کیفیت یک اپراتور را میزان پیام های رسیده به گوشی مشخص میکند نه تعرفه ان اپراتور

خطوط دلیور بیس هزینه ارسال هایی که دارای وضعیت نرسیده به گوشی را دارند برگشت میدهد