1000
2000
3000
5000

خط اختصاصی ارسال پیامک

خطوط اختصاصی ارسال پیامک چیست ؟

برای ارسال و دریافت پیامک در یک سامانه پیامکی نیاز به خرید خط از اپراتور های سرویس دهنده پیامکی داریم. برای ارسال و دریافت پیام کوتاه 5 اپراتور وجود دارد که با خرید این خطوط امکان ارسال، دریافت و مدیریت پیامک ها را خواهید داشت.
خطوط این اپراتورها با شماره های 1000، 2000، 3000، 5000 و 021 شروع می شوند لازم به ذکر است، در تمامی پنل های پیامکی مدیاپیامک خط عمومی رند و خط اختصاصی هدیه به کاربر داده می شود.

تفاوت اپراتور های پیامکی

5 اپراتور برای ارائه خدمات پیام کوتاه وجود دارد، که هر کدام بر اساس سیاست کاری خود دارای مزایا و معایبی می باشند.

تفاوت ارقام خطوط

تعداد ارقام و کوتاهی خطوط تنها برای راحتی استفاده در تبلیغات و وجه ی آن کسب و کار استفاده می گردد و تفاوتی در کاربرد و کارایی آن ندارد.

تفاوت خطوط

هر کدام از خظوط 1000، 2000، 3000، 5000 و 021 مختص یکی از اپراتور های پیامکی است و دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است.

ملاک رند بودن شماره

شماره های رند شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معنادار خاصی داشته باشند

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 1000

سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 1000xxxxxxxxxx 14 50,000 100,000
2 1000xxxxxxxxx 13 70,000 140,000
3 1000xxxxxxxx 12 176,000 354,000
4 1000xxxxxxx 11 248,000 496,000
5 1000xxxxxx 10 520,000 1,132,000
6 1000xxxxx 9 850,000 1,700,000
7 1000xxxx 8 2,600,000 6,500,000
8 1000xxx 7 استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامنمایندگان (تومان)نمایندگان ویژه (تومان)
غیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 45,000 90,000 40,000 80,000
2 1000XXXXXXXXX 13 62,500 126,000 56,000 112,000
3 1000XXXXXXXX 12 154,400 318,600 140,800 283,200
4 1000XXXXXXX 11 232,200 446,400 198,400 396,800
5 1000XXXXXX 10 520,000 1,018,800 520,000 905,600
6 1000XXXXX 9 765,000 1,530,000 680,000 1,360,000
7 1000XXXX 8 2,400,000 6,500,000 2,300,000 6,500,000
8 1000XXX 7 استعلامی استعلامی
9 1000XX 6 استعلامی استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 3000

خطوط ۳۰۰۰ از خطوط قدیمی است که سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از جمله 90% برنامه های صدا و سیما از می‌کنند.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 3000xxxxxxxxxx 14 40,000
2 3000xxxxxxxxxx 12 110,000
3 3000xxxxxx 10 150,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی
5 3000xxxx 8 استعلامی
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان نمایندگان ویژه
1 3000xxxxxxxxxx 14 30,000 30,000
2 3000xxxxxxxxxx 12 100,000 95,000
3 3000xxxxxx 10 130,000 120,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی استعلامی
5 3000xxxx 8 استعلامی استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی اپراتور 50002

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50002xxxxxxxxx 14 20,000
2 50002xxxxxxxx 13 130,000
3 50002xxxxxxx 12 390,000
4 50002xxxxxx 11 520,000
5 50002xxxxx 10 780,000
6 50002xxxx 9 1,100,000
7 50002xxx 8 1,300,000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 50002xxxxxxxxx 14 20,000 15,000
2 50002xxxxxxxx 13 130,000 120,000
3 50002xxxxxxx 12 390,000 380,000
4 50002xxxxxx 11 520,000 510,000
5 50002xxxxx 10 780,000 770,000
6 50002xxxx 9 1,100,000
7 1,300,000 8 استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50001، 50009

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx 50009xxxxxxxxxx 15 10,000 70,000
2 50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx 14 20,000 80,000
3 50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx 13 100,000 200,000
4 50001xxxxxxx 50009xxxxxxx 12 200,000 400,000
5 50001xxxxxx 50009xxxxxx 11 400,000 800,000
6 50001xxxxx 50009xxxxx 10 600,000 1,200,000
7 50001xxxx 50009xxxx 9 800,000 1,600,000
8 50001xxx 50009xxx 8 1,000,000 3,500,000
9 50001xx 50009xx 7 استعلامی استعلامی
10 50001x 50009x 6 استعلامی استعلامی
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx 50009xxxxxxxxxx 15 10,000 70,000
2 50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx 14 20,000 80,000
3 50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx 13 100,000 200,000
4 50001xxxxxxx 50009xxxxxxx 12 200,000 400,000
5 50001xxxxxx 50009xxxxxx 11 400,000 800,000
6 50001xxxxx 50009xxxxx 10 600,000 1,200,000
7 50001xxxx 50009xxxx 9 800,000 1,600,000
8 50001xxx 50009xxx 8 1,000,000 3,500,000
9 50001xx 50009xx 7 استعلامی استعلامی
10 50001x 50009x 6 استعلامی استعلامی

تعرفه خرید خطوط اختصاصی خط ثابت

خط ثابت با پیش‌شماره ۰۲۱ و 026 امکان ثبت خطوط پیامکی معادل خطوط تلفن ثابت شما را فراهم می سازد

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربران (تومان)
1021xxxxxxxx860,000
2021xxxxx5350,000
3021xxxx4360,000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 021xxxxxxxx 8 55,000 50,000
2 021xxxxx 5 300,000 250,000
3 021xxxx 4 400,000 350,000

تعرفه خرید شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

ردیف ساختار شماره تعداد ارقام کاربران
بازه قیمت (تومان)
1 21000xx 7 4,000,000 6,000,000
2 21000xxx 8 2,500,000 4,000,000
3 21000xxxx 9 650,000 750,000
4 21000xxxxx 10 300,000 650,000
5 21000xxxxxx 11 200,000 300,000
6 21000xxxxxxx 12 140,000 200,000
7 21000xxxxxxx (ارائه قبض تلفن) 12 110,000
8 21000xxxxxxxx 13 130,000
9 21000xxxxxxxxx 14 110,000
10 21000xxxxxxxxxx 15 100,000
ردیف ساختار شماره تعداد ارقام نمایندگان نمایندگان ویژه
بازه قیمت (تومان) بازه قیمت (تومان)
1 21000xx 7 3,700,000 5,500,000 3,500,000 5,000,000
2 21000xxx 8 2,200,000 3,700,000 2,000,000 3,500,000
3 21000xxxx 9 350,000 700,000 330,000 650,000
4 21000xxxxx 10 240,000 600,000 220,000 550,000
5 21000xxxxxx 11 180,000 240,000 170,000 220,000
6 21000xxxxxxx 12 130,000 180,000 120,000 170,000
7 21000xxxxxxx (ارائه قبض تلفن) 12 100,000 90,000
8 21000xxxxxxxx 13 120,000 110,000
9 21000xxxxxxxxx 14 100,000 90,000
10 21000xxxxxxxxxx 15 90,000 80,000

تعرفه خرید خطوط مجازی

خطوط مجازی : این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
غیر رند نیمه رند رند
1 24521xxx 8 150,000 350,000 500,000
2 24521xx 7 500,000 700,000 1,000,000
3 24521x 6 1,500,000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان)
غیر رند نیمه رند رند
1 24521xxx 8 120,000 300,000 450,000
2 24521xx 7 450,000 600,000 900,000
3 24521x 6 1,300,000

سوالات پر تکرار

پاسخ سوالات شما پیرامون تعرفه، ثبت و خرید خطوط اختصاصی

خطوط عمومی در واقع خطوطی هستند که به صورت اشتراکی توسط کاربران در حال استفاده میباشد و با ان فقط ارسال دارند و دریافت ندارند

خطوط اختصاصی تنها برای کاربر به صورت اختصاصی فعال خواهد شد و کاربران دیگر به ان دسترسی ندارد. در خطوط اختصاصی دریافت فعال خواهد بود.

تعرفه ارسال پیامک های اپراتورهای مختلف با هم متفاوت هستند. در لینک زیر میتوانید تعرفه اپراتور های مختلف رو مطالعه نمایید

https://www.mediapayamak.com/send-sms-rate

یکی از راه های ارسال پیام های اطلاع رسانی به شماره هایی که دریافت پیام های تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند خدماتی کردن خطوط میباشد

طبق شرایط و قوانینی که اپراتور قرار داده است تنها ارگان های دولتی و بانک ها با ارائه مدارک قادر به خدماتی کردن خطوط میباشد.لیست مدارک و شرایط خدماتی کردن خطوط را در داشبورد پنل پیامکی خود میتوانید مطالعه نمایید

بله امکان انتخاب رقم های خط اختصاصی فراهم میباشد برای مثال با پیش شماره 1000 شما میتوانید خطوط از 8 رقم 1000xxxx تا 14 رقم 1000xxxxxxxxxx به صورت انتخابی تهیه نمایید

امکان ست شدن چند خط در یک پنل وجود دارد و زمان ارسال شما انتخاب میکنید ارسال از چه خطی انجام شود

برای افرادی که دارای خط ثابت با پیش شماره 021 یا 026 میباشند امکان فعالسازی شماره ثابت انها با ارائه مدارک وجود دارد

خطوط ثابت امکان برقراری تماس با لمس شماره در بالای پیامک را دارا میباشند