ویدئوهای آموزشی پنل اس ام اس مدیاپیامک

فیلم و راهنمای تصویری سامانه پیامک مدیاپیامک

نحوه ورود و فعال سازی پنل اس ام اس مدیاپیامک

نحوه ارسال تکی وگروهی

نحوه ثبت شماره های مخاطبین در دفترچه تلفن

ارسال منطقه ای، کد پستی، مشاغل